Dokumenty

Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania materiałów zdjęciowych są dostępne w dziale Warunki korzystania

© Copyright by Grupa Azoty.

Logo manual Grupa Azoty S.A.

Logotyp Grupy Azoty S.A. może być wykorzystywany tylko i wyłącznie z zachowaniem wytycznych określonych w logo manualu. Logo manual jest podstawowym źródłem informacji na temat poprawnego stosowania znaku firmowego. Ścisłe przestrzeganie zawartych w logo manualu wskazówek jest gwarancją tworzenia spójnegoi czytelnego wizerunku marki.

Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania materiałów zdjęciowych są dostępne w dziale Warunki korzystania

© Copyright by Grupa Azoty.

PDF - 1,67 MB
PDF - 1,67 MB